رزین سنتر » فروشگاه

نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
گردنبند مدل ابر و باد آبی – r721
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد آبی – r721

۱۰۲,۰۰۰ تومان
گردنبند چندوجهی با آبی طرح ابر و باد چوب گردو - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح کوهستان آبی – r719
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح کوهستان آبی – r719

۱۰۶,۰۰۰ تومان
گردنبند آبی طرح کوهستان چوب ترمو وود - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح ابرو باد آبی – r717
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد آبی اکریلی – r717

۱۰۶,۰۰۰ تومان
گردنبند آبی اکریلی طرح ابر و باد چوب جوش - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد آبی – r711
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد آبی – r711

۱۰۲,۰۰۰ تومان
گردنبند آبی طرح ابر و باد چوب ترمووود - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا و آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد آبی – r709
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد آبی – r709

۱۱۰,۰۰۰ تومان
گردنبند آبی طرح ابر و باد چوب گردو - رنگ شب تاب - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
دستبند رزین - طرح ابر و باد آبی - r702
بستن

دستبند رزین چوب – طرح ابر و باد آبی – r702

۱۱۴,۰۰۰ تومان
دستبند آبی طرح ابر و باد ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا و آلمانی چوب گردو - رنگ شب تاب - بند چرمی با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.