رزین سنتر » فروشگاه

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

مشاهده فیلترها
گردنبند رزین چوب – طرح ساده قرمز – r727
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح ساده قرمز – r727

۱۱۰,۰۰۰ تومان
گردنبند قرمز طرح ساده چوب گردو - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب مدل خنجر خونی – r726
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد قرمز – r726

۱۱۴,۰۰۰ تومان
گردنبند قرمز طرح ساده چوب گردو - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند بیضی پر سبز – r725
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح پر سبز – r725

۱۰۲,۰۰۰ تومان
گردنبند سبز طرح پر چوب ترمووود - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح طلایی – r724
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح طلایی – r724

۱۰۲,۰۰۰ تومان
گردنبند طرح ورقه طلا چوب ترمو وود - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
دستبند رزین چوب – طرح طلایی – r723
بستن

دستبند رزین چوب – طرح طلایی – r723

۱۰۲,۰۰۰ تومان
دستبند طرح ورقه طلا چوب ترمووود - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند مدل ابر و باد آبی – r721
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد آبی – r721

۱۰۲,۰۰۰ تومان
گردنبند چندوجهی با آبی طرح ابر و باد چوب گردو - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح کوهستان آبی – r719
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح کوهستان آبی – r719

۱۰۶,۰۰۰ تومان
گردنبند آبی طرح کوهستان چوب ترمو وود - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح پر سبز – r718
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح پر سبز – r718

۱۰۶,۰۰۰ تومان
گردنبند سبز طرح پر چوب ترمو وود - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد بنفش – r717
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد بنفش اکریلی – r717

۱۰۶,۰۰۰ تومان
گردنبند بنفش اکریلی طرح ابر و باد چوب جوش - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح ابرو باد آبی – r717
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح ابر و باد آبی اکریلی – r717

۱۰۶,۰۰۰ تومان
گردنبند آبی اکریلی طرح ابر و باد چوب جوش - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا/آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
گردنبند رزین چوب – طرح طلایی – r715
بستن

گردنبند رزین چوب – طرح طلایی – r715

۱۰۲,۰۰۰ تومان
گردنبند مثلثی با طرح ورقه طلا چوب ترمووود - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا و آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.
ست گوشواره و گردنبند رزین چوب – طرح طلایی قرمز – r712
بستن

ست گوشواره و گردنبند رزین چوب – طرح طلایی قرمز – r712

۱۶۹,۰۰۰ تومان
ست گوشواره و گردنبند قرمز طرح ورق طلا چوب گردو - بند چرمی ساخته شده از رزین جواهراتی ایتالیا و آلمان با استفاده از بزرگنمایی تصویر، می توانید محصول را زیباتر مشاهده کنید. به علت دست ساز بودن محصول، نمونه ۱۰۰ درصد مشابه امکان پذیر نیست.